Postup pri kúpe bytu

Image
1
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy, 1. splátka kúpnej ceny
Podpis zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy a úhrada 1. splátky z kúpnej ceny vo výške 6 000 EUR s DPH do 5 dní od podpisu zmluvy.
Image
2
2. splátka kúpnej ceny, doplatok do 20% kúpnej sumy
Úhrada 2. splátky z kúpnej ceny do 30 dní od podpisu zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy. Suma 2. splátky je štandardne 20 % kúpnej sumy znížených o 6 000 EUR s DPH.
Image
3
Karta bytu, výber štandardného vybavenia/klientske zmeny
Osobitná výzva na výber farebného vyhotovenia vnútorných voliteľných prvkov v byte prostredníctvom karty bytu. Výber farebného vyhotovenia štandardne dodávaných voliteľných prvkov. V prípade záujmu o individuálne klientske zmeny sa tieto ďalej riadia dodatkom k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy.
Image
4
Úhrada zvyšnej časti kúpnej sumy, 3. splátka, zmluva o prevode vlastníctva
Výzva na úhradu 3.splátky, štandardne 80 % kúpnej sumy po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla budovy. Po úhrade splátky podpis Zmluvy o prevode
vlastníctva a pristúpenie k zmluve o výkone správy bytového domu.
Image
5
Odovzdanie bytu a preberací protokol
Odovzdanie bytu a jeho príslušenstva do užívania. Podpis preberacieho protokolu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Bohatá ponuka bytov
v jedinečnom prostredí

V druhej etape tu vyrastie 5 bytových domov, ktorá ponúknu 354 bytov rôznych veľkostí s efektívnymi dispozíciami. Vybrať si môžete z 90 jednoizbových, 226 dvojizbových a 38 trojizbových bytov. Okrem bytov bude dostupných aj 109 apartmánov a 14 ateliérov. Súčasťou novej štvrte bude rozsiahly centrálny park s detským ihriskom, komunitným grilom či verejnou materskou školou.

Jedinečná atmosféra Ovocných sadov si vás natoľko podmaní, že už nebudete chcieť odísť. Ovocné sady, to je cenovo dostupné bývanie, ktoré vám umožní žiť naplno.

Image
lokalita
Napíšte nám správu

Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt

Image
ovocne sady vizualizacia