Novinky zo stavby – časť štvrtá

Pocasie projektu praje

Prvá etapa novej obytnej štvrte s rozlohou 41-tisíc štvorcových metrov už čoskoro prepojí atraktívne komunitné bývanie s množstvom príležitostí na trávenie voľného času v blízkom okolí. Práce na projekte 6 budov a veľkého centrálneho parku s názvom Ovocné sady aj v týchto týždňoch pokračujú realizáciou monolitických betónových konštrukcií. Zintenzívnili sa však práce na vnútorných rozvodoch jednotlivých objektov a kolegovia súbežne riešia zdravotechniku, ústredné kúrenie a vzduchotechniku jednotlivých stavieb.

Pohlad zhora

Objekty A a F majú zabetónovanú dosku 7. nadzemného podlažia a na objektoch B,C,D sa zrealizovali steny posledného siedmeho podlažia. Na objektoch A až D sa realizujú stúpacie rozvody vody, kúrenia a vzduchotechnika. A posledný objekt, označený písmenom E, má zabetónovanú dosku 5. nadzemného podlažia.

Pocasie projektu praje

Ovocné sady majú za sebou náročnú realizáciu vonkajších inžinierskych sietí. Všetky hlavné rozvody, ako splašková a dažďová kanalizácia, vodovod a plynové rozvody sú už v zemi a osadené sú aj vodomerné šachty. Na stavbe je už prvá trafostanica, vrátane vysokonapäťovej prípojky, ktorú zrealizovala spoločnosť Západoslovenská distibučná a.s. Všetky práce prebiehajú podľa harmonogramu výstavby projektu. Práce na stavbe pokračujú realizáciou monolitov a vnútorných rozvodov v objektoch," dodáva projektová manažérka JTRE, Martina Váňová.

 

Napíšte nám správu

Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt

voliteľné
Image
footer img