Novinky zo stavby – časť siedma

Finalizujeme fasady

Veľká časť momentálne prebiehajúcich stavebných prác sa už presunula do interiéru. V domoch je hotových viac ako 50 % deliacich priečok, omietky a potery sfinalizujú kolegovia v priebehu októbra. Rozvody ústredného kúrenia, vody elektriny a slaboprúdových rozvodov v bytoch sú dokončené. Do práce sa už naplno pustili naši obkladači a prvé kúpeľne sú už dokončené podľa požiadaviek klienta.

Zateplenie a fasady

Aj v exteriéri je zrejmý rýchly postup našich subdodávateľov. Osadené sú takmer všetky okná a prebieha realizácia kontaktného zatepľovacieho systému na jednotlivých objektoch. Súbežne montujeme vonkajšie zábradlia balkónov. V rámci spevnených plôch realizujeme hlavné komunikácie s prvou vrstvou asfaltu,  prislúchajúce parkoviská a v nasledujúcich dňoch začneme s realizáciou komunikačných trás v centrálnom parku.

Balkony

Stále sa držíme platného harmonogramu a okrem uvedených prác sem patria aj dokončovacie práce v kotolniach a vzduchotechnických zariadení na strechách všetkých šiestich domov. Pribudol objekt druhej trafostanice pre nasledujúcu etapy a dokončili sme betónové konštrukcie protihlukovej steny, čím sme odštartovali stavebné práce na druhej etape projektu, teda na ďalších troch domoch G, H a K.

Protihlukova stena

Napíšte nám správu

Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt

voliteľné
Image
ovocne sady vizualizacia