Peter Vataj: Výhodou je určite inovatívny prístup k výstavbe

Peter Vataj

Bez akýchkoľvek pochybností jeden z najsilnejších hráčov na stavebnom trhu má naozaj veľmi široké portfólio realizácií. Od prvého slovenského mrakodrapu po komunitný projekt Ovocné sady Trnávka, ktorého prvá etapa už žije aktívnym životom. Či ich tím ešte dokáže niečo prekvapiť a ako ich oslovil tento vcelku rozsiahly projekt, nám povedal riaditeľ oblasti BE a prokurista spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, Ing. Peter Vataj.

       

  1. V akej fáze projektu vstupujete do hry?

My ako stavebník sa dostávame na rad v momente, kedy je už projekt v zásade kompletne navrhnutý, teda našou úplne prvou úlohou je pripraviť podľa tohto návrhu pre investora konkurencie schopnú cenovú ponuku, s ktorou sa nám podarí projekt získať. Aj keď samozrejme pre investorov cena nie je jediným kritériom výberu dodávateľa, je predsa jedným z najdôležitejších. Vďaka našim bohatým skúsenostiam z obdobných projektov však vieme Investorovi navrhnúť aj možné technické a cenové optimalizácie, ktoré sú pre Investora častokrát atraktívne a akceptované.

 

  1. Každý projekt je v podstate iný. Ako sa pripravujete a od čoho všetkého závisia jednotlivé kroky?

Našou veľkou výhodou sú určite dlhoročné skúsenosti s rôznymi typmi stavebných projektov od priemyselných budov, cez obchodné a administratívne priestory, športoviská a testovacie dráhy, až po obytné budovy. Áno, je fakt, že každý projekt je v tej svojej podstate iný, avšak v rámci prípravy projektu tam až také veľké rozdiely nie sú. Ak by som sa na to pozrel zo širšej perspektívy, tak naša spoločnosť dlhodobo pracuje na tom, aby mala vo svojich stavebných tímoch kvalitných a skúsených stavbárov na všetkých úrovniach, od hlavného stavbyvedúceho až po jednotlivých technikov, teda z môjho pohľadu je za úspechom každej stavby v prvom rade kvalitný tím. Zároveň sú v našej spoločnosti zavedené jasné štandardy a postupy, podľa ktorých tímy fungujú, ktoré sú vhodne doplnené digitálnymi nástrojmi, ktoré nám uľahčujú prípravu a proces výstavby, či komunikáciu s investorom alebo partnermi. Teda viac či menej sú nám jednotlivé kroky známe už pred samotným začiatkom výstavby prostredníctvom naplánovaného harmonogramu, ktorý je samozrejme nutné počas výstavby nejakým spôsobom korigovať. Veľkosť stavebného tímu už potom vychádza z povahy každej jednej stavby, či už z jej veľkosti, zo zazmluvnených termínov, či ostatných parametrov.

 

Strabag - tim Ovocne sady

  1. Čo je pre vašu prácu kľúčové? Aké znalosti a zručnosti musia mať členovia tímu? Koľko ľudí ste mali angažovaných na tomto projekte?

Kľúčové sú pre nás vo veľkej miere dve základné veci. Jednou z nich je určite veľmi dobre nastavený harmonogram a tok informácií, ktoré by mali v tom správnom čase byť na tých správnych miestach. Druhú vec som už naznačil v predošlej odpovedi a tou sú naozaj kvalitní a skúsení ľudia, na ktorých sa môžeme v každom prípade spoľahnúť. Maximálny počet našich pracovníkov na stavbe bol vo fáze, keď sa nám prelínala výstavba všetkých  etáp, kedy sa pohybovalo na stavbe približne 200 ľudí vrátane technikov. Aktuálne tým, že Etapa I je odovzdaná Investorovi, Etapa II na dvoch objektoch finišuje a ťažisko činností je na posledných  troch objektoch,  stavbu obsluhuje približne 100 ľudí, prevažne profesistov, vrátane našich technikov a vrátane stavbyvedúcich.

 

  1. Vnímate rozdiel, či stavbu realizuje generálny dodávateľ, združenie alebo viac nezávislých firiem?

Samozrejme ideálny stav je, keď sme generálnym dodávateľom celej stavby, kedy sme ako sa hovorí „pánom dvora“, pretože prítomnosť veľkého počtu menších firiem si vyžaduje oveľa vyššiu mieru koordinácie a komunikácie a vedie aj ku väčšej chybovosti. Paradoxne, aj keď sme v tomto prípade neboli generálnym dodávateľom celej stavby, spolupráca so všetkými zúčastnenými stranami bola od začiatku výborná hlavne vďaka nadštandardnej komunikácii a synergii s investorom a určite tiež vďaka skvelej partnerskej spolupráci v združení.

 

Jesen v parku

  1. Projekt Ovocné sady pozostáva z 11-tich bytových domov, parku, materskej školy, priľahlých komunikácií a parkovacích miest. Výstavba prebieha v dvoch etapách. Celkom široký záber a rôznorodé funkcie... Bolo to náročné?

Áno určite to bolo náročné, ale tu treba povedať, že svojím spôsobom je náročná každá jedna, či už veľká alebo malá stavba, pretože pre nás sú všetky stavby o kvalite a zodpovednosti za dobre vykonanú prácu. Našou veľkou výhodou je určite inovatívny prístup k výstavbe prostredníctvom zavádzania nových digitálnych stavebných platforiem, ktoré našim tímom výrazne zjednodušujú prácu. Zároveň je takto celý proces výstavby pre všetky zúčastnené strany veľmi transparentný, všetci máme prístup k rovnakým informáciám a vieme tak oveľa rýchlejšie reagovať na prípadné vzniknuté kolízie, či zmeny. Súčasťou stavebného tímu je od začiatku výstavby aj BIM koordinátor, teda pri výstavbe sme využili veľkú podporu nášho BIM oddelenia, kde kolegovia v prvom kroku vytvorili potrebné BIM modely, s ktorými opäť mali možnosť pracovať všetky zúčastnené strany, čo pomáhalo koordinácii, či prevencii pred technickými kolíziami. Následne náš BIM tím zabezpečil aj plynulé prepojenie modelov s 360° fotografiami.

 

  1. Prekvapilo Vás niečo pri projekte Ovocné sady? Či už v dobrom alebo v zlom?

V danej lokalite sa v minulosti nachádzalo rameno Dunaja, takže vykopaný materiál obsahoval riečne štrky a piesky. Po preukázanej skúške vykonanej autorizovaným technikom z TPA sme ho mohli použiť nie len na spätné zásypy objektov, ale dokonca po odsúhlasení technikom BVS aj ako obsypový materiál pre stoky a kanalizačné potrubia.

Týmto sme vo výraznej miere ušetrili náklady za odvoz a skládkovanie vykopanej zeminy a zároveň to malo pozitívny vplyv aj na zníženie ekologickej záťaže v procese výstavby.

Čo určite v tejto lokalite prekvapí každého je veľmi nízka hlučnosť vzhľadom na polohu v blízkosti letiska z jednej strany a hlavnej výpadovky z Bratislavy zo strany druhej. Musím povedať, že toto prekvapilo aj mňa, no celý projekt je naozaj veľmi dobre odhlučnený. Budúci obyvatelia sa teda vôbec nemusia báť nadmernej hlučnosti, čím sa lokalita z môjho pohľadu stáva ešte o dosť atraktívnejšou s tým, že okolitá infraštruktúra je už vybudovaná a zároveň samotný projekt disponuje napríklad vlastnou modernou škôlkou.

 

  1. Klienti si prebrali dokončené byty z prvej etapy a hodnotia veľmi kladne vyhotovenie a hlásených je minimum závad. Je to aj Vaša zásluha. Aký je to pocit?

Samozrejme je to ten najkrajší pocit. Keď viete, že máte stavebný tím, ktorý dal do výstavby naozaj všetko a ešte viac a navyše vašu prácu ocení konečný užívateľ, tak to vlastne dáva v konečnom dôsledku vašej práci zmysel. ... a tu je opäť namieste poďakovať všetkým, ktorí sa na projekte podieľali počnúc samotným investorom, pokračujúc naším skvelým stavebným tímom, či stavebným tímom v združení a tiež subdodávateľom, kde všetci odviedli naozaj výbornú robotu.

Po shodoch

Contact us

Arrange a meeting
and choose your new apartment

Image
ovocne sady vizualizacia