Novinky zo stavby – časť piata

Budovy postupne uzatvaraju pribudajuce okna

Po dokončení hrubej stavby všetkých šiestich objektov pokračujú práce s vodotesným uzavretím striech a osádzaním výplňových konštrukcií, teda okien, postupne na všetkých domoch. Vo všetkých objektoch sú už na viac ako 30 % hotové deliace priečky a rozvody ústredného kúrenia.

Dokoncuju sa izolacie striech

Aj pri týchto prácach sa musí stavba držať harmonogramu. Veď v súlade s montážou okien musia kolegovia pripraviť interiér bytu pred realizáciou vnútornej omietky. Iba tak môžu profesisti postupovať plynulo a bez zbytočného zdržania. Následne sa budú montovať zárubne vchodových dverí.

Deliace priecky a prva vrstva sadrokartonu

V interiéri tiež začíname s realizáciou slaboprúdových rozvodov a v exteriéri sme osadili vodomerné šachty a prípojky kanalizácie do objektov.

Budova z bocnej strany posobi subtilne

Contact us

Arrange a meeting
and choose your new apartment

Image
ovocne sady vizualizacia