PRIVACY POLICY (ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA)

1. Kto zodpovedá za ochranu vašich dát

Spoločnosť J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1352/B (ďalej len „J & T REAL ESTATE“), v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje a spravuje tieto webové stránky. Zaväzujeme sa prijať plnú zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov. Bližšie sa o problematike ochrany osobných údajov dočítate v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“.

2. Aké údaje sa zbierajú

Celá naša činnosť je založená na prísnych etických zásadách a zaväzujeme sa chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu spôsob, akým zhromažďujeme a uchovávame informácie, závisí od toho, akým spôsobom sú využívané naše webové stránky a súvisiace služby.

2.1 Údaje zhromaždené prostredníctvom interakcie s nami

Na našich webových stránkach môžu byť využité rozličné technológie s cieľom zlepšiť ich, aby boli užívateľsky komfortnejšie, praktické a bezpečné. Tieto technológie môžu viesť k automatickému zhromažďovaniu dát nami alebo tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií, ako napríklad cookies, Flash cookies a nástroje web analytics.

2.1.1 Dáta Click-stream

Návšteva niektorej z našich webových stránok znamená, že z Vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta. Tieto dáta nám umožňujú optimalizovať naše služby a zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás alebo u tretích strán, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. V žiadnom prípade tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné konkrétnej osobe. Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledovné:

 • IP adresu návštevníka
 • dátum a čas jeho návštevy
 • referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

2.1.2 Čo by ste mali vedieť o cookies

Predovšetkým... čo sú to vlastne cookies?

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto kontexte používame z praktických dôvodov pojem "cookies" ako zastrešujúci termín pre technické pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektorých cookies skončí na konci vášho konkrétneho pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.

Po druhé... prečo cookies používame? Využívame cookies, aby bola Vaša návšteva webovej stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte Vaša nasledujúca návšteva čo najpríjemnejšia.

Ďalej... aké rozličné typy cookies využívame?

 • Povinné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej funkcie.
 • Funkčné cookies sú tu pre ešte pohodlnejšie prehliadanie.
 • Výkonnostné cookies nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie pohybovalo.
 • Interakčné cookies sa využívajú na vyjadrenie Vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali Váš názor na naše produkty, webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies Vám umožnia náš obsah "lajkovať" alebo ho odporúčať na sociálnych sieťach.

A nakoniec... čo keď sa Vám cookies nepáčia?

Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez Vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia "Pomoc" vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o nastaveniach cookies.

2.2 Údaje, ktoré poskytujete

Okrem dát, ktoré sa zbierajú automaticky, spracúvame aj údaje, ktoré ste nám poskytli Vy. Medzi ne patria najmä tieto:

 • Vaše kontaktné údaje, vrátane Vášho mena a priezviska, adresy, e-mailovej adresy a prípadne aj vášho telefónneho čísla. Vašu e-mailovú adresu a prípadne aj telefónne číslo potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať s otázkami alebo informáciami.
 • Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, podrobnosti tejto komunikácie a jej históriu. Pre všetky tieto údaje platí, že ste nám danú informáciu poskytli Vy, dobrovoľne. Tieto informácie využívame na účely popísané v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“. Vaše kontaktné údaje, najmä e-mailovú adresu, budeme využívať na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru a služieb spoločnosti J & T REAL ESTATE, ktorá takisto propaguje aj tovary a služby iných spoločností, ktorým poskytuje obchodné poradenstvo a sprostredkovanie na základe zmluvy. Poskytnutím kontaktných údajov súhlasíte s ich využitím na účely priameho marketingu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

3. Ako používame zozbierané údaje

Vaše údaje budeme využívať na účely spojené s vašimi dotazmi a rezerváciami. Ak ste nám svoje údaje poskytli v súvislosti s propagačnou akciou, podujatím, (mobilnou) aplikáciou a podobne, môžeme Vám zasielať e-maily alebo iné správy týkajúce sa služieb, ktoré ste požadovali. Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, použijeme Vaše osobné údaje (vrátane Vašej histórie takýchto kontaktov) na to, aby sme dokázali spracovať Vašu požiadavku a poskytnúť Vám tie najlepšie služby. Ak ste nám poskytli vaše údaje v súvislosti s nejakou akciou, produktom alebo službou, budeme Vás informovať o podobných produktoch a službách. Môžeme Vás kontaktovať aj s cieľom získať spätnú väzbu o Vašej spokojnosti, produktmi alebo službami. V prípade nedokončeného nákupného procesu Vám pošleme pripomienku. Kedykoľvek sa môžete bezplatne odhlásiť z možnosti získavania takýchto upozornení tak, že kliknete na link v príslušnom e-maile alebo inom odkaze (pozri podrobnosti v sekcii 5 nižšie). Môžeme Vás kontaktovať s využitím Vami poskytnutých kontaktných údajov (vrátane bežnej pošty, emailu, SMS, telefónu alebo akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom) na marketingové či reklamné účely alebo za účelom prieskumu názorov zákazníkov spoločnosti J & T REAL ESTATE. To zahŕňa napríklad informácie týkajúce sa produktov alebo naše pravidelné newslettre. Aby sme Vás mohli kontaktovať s informáciami, ktoré by Vás mohli obzvlášť zaujímať, Vaše klikanie na newslettere a otváranie jednotlivých zobrazovaných výsledkov, správanie pri internetovom surfovaní (web tracking), typy newsletterov, ktoré odoberáte, Vaša účasť na propagačných akciách a podujatiach, interakcia s miCoach a vaše využívanie (mobilných) aplikácií sa bude vyhodnocovať, analyzovať a používať na vyššie spomenuté účely. V sekcii 5 nájdete informácie o vašich právach, napríklad ako môžete odvolať svoj súhlas s využitím údajov alebo ako môžete svoje údaje korigovať.

4. Zverejnenie informácií

Jednou z našich hlavných zásad je, že budeme s Vašimi údajmi zaobchádzať veľmi pozorne a zachováme ich dôvernosť. Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám. Vaše údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon. Za predpokladu, že je to v súlade s platným právom, môžeme Vaše dáta prenášať do iných spoločností v rámci skupiny J & T REAL ESTATE. Môžeme tak urobiť prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo spracovávateľov údajov, ktorí konajú v mene spoločnosti J & T REAL ESTATE alebo jej spoločností. Tieto služby môžu zahŕňať hostingové a údržbové služby, analytické služby, služby v oblasti e-mailovania. Týmto tretím stranám sa udeľuje prístup k tým osobným údajom, ktoré potrebujú na výkon konkrétnej služby. Poskytovatelia služieb a spracúvatelia údajov sú zmluvne viazaní, aby narábali s takýmito informáciami v najprísnejšej dôvernosti. Taktiež majú zmluvne zakázané využívať tieto údaje na iný účel než je to vyžadované v rámci ich povinností. Aplikujeme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme zaručili, že naši poskytovatelia služieb a spracúvatelia údajov pracujúci v mene spoločnosti J & T REAL ESTATE alebo jej spoločností budú chrániť dôvernosť Vašich údajov. Zoznam spoločností, ktorým môžu byť Vaše údaje poskytnuté spolu s právnym základom tohto poskytnutia, je uvedený v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“. V určitých prípadoch môžeme poskytnúť našim partnerom neosobné údaje v anonymnej forme. Medzi tieto neosobné údaje patria napríklad informácie o počte návštevníkov internetových stránok alebo (mobilnej) aplikácie počas určitej doby. Tieto informácie sú zvyčajne zverejnené iba v súhrnnej podobe.

5. Vaše práva

Ak nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom našej webovej stránky alebo iného kanálu, deje sa tak na absolútne dobrovoľnej báze. Keďže transparentnosť a fair play sú pre nás obzvlášť dôležité hodnoty, ponúkame viaceré možnosti (v závislosti od konkrétnych okolností), aby sme Vám pomohli udržať si kontrolu nad Vašimi údajmi. Medzi takéto možnosti môže patriť aj zobrazovanie a upravovanie vašich dát v on-line režime. Takisto môže ísť o možnosť odhlásiť sa zo služieb.

5.1 Právo na námietku a zrušenie odberu

E-maily, ktoré vám zasielame a ktorých súčasťou je napríklad newsletter alebo iný marketingový obsah, vždy obsahujú možnosť odhlásiť sa z odoberania takýchto e-mailov, pričom stačí vykonať pokyny v danej e-mailovej správe. Ak už nemáte záujem dostávať od nás e-maily, stačí kliknúť na odhlasovací link a my Vám ich s okamžitou účinnosťou prestaneme zasielať.

5.2 Právo požadovať informácie

Máte právo kedykoľvek byť informovaní o údajoch, ktoré v súvislosti s Vami uchovávame, o ich pôvode a ich príjemcoch, a taktiež o účele, za akým sa uchovávajú. Informácie o uchovávaných údajoch získate prostredníctvom kontaktných údajov z nižšie uvedenej sekcie 10.

5.3 Právo vyžadovať opravu

Máte právo vyžadovať opravu, doplnenie alebo blokáciu údajov, ktoré o Vás uchovávame. Najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti Vás upovedomíme, či a v akom rozsahu Vašej žiadosti vyhovieme. Ak z akýchkoľvek dôvodov Vašej žiadosti nevyhovieme, budeme Vás o týchto dôvodoch informovať.

6. Bezpečnosť informácii a integrita dát

Vždy prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému používaniu, prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania a zneužitia.

7. Sociálne siete

Naše webové stránky a (mobilné) aplikácie Vám ponúkajú funkciu Social Plug-in spojenú s rôznymi sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre interakciu so sociálnou sieťou, Vaša aktivita na našej webovej stránke alebo (mobilnej) aplikácii bude tiež sprístupnená sociálnym sieťam, ako napríklad Facebook a Twitter. Ak ste prihlásení do niektorej sociálnej siete počas návštevy našej webovej stránky alebo (mobilnej) aplikácie, sociálna sieť môže túto informáciu pridať na Váš profil. Ak využívate nejaké doplnky pre sociálne siete, tieto informácie sa odošlú na sociálnu sieť. V prípade, že si neželáte takýto dátový prenos, odhláste sa z konta na svojej sociálnej sieti skôr, ako navštívite našu webovú stránku alebo (mobilné) aplikácie. Nemáme vplyv na prenos a zber dát prostredníctvom doplnkov pre sociálne siete. Preštudujte si zásady ochrany súkromia, ktoré tieto sociálne siete dodržiavajú, aby ste mali podrobné informácie o zbere a presune osobných údajov a o tom, aké práva máte a ako si môžete zabezpečiť dostatočné nastavenia ochrany súkromia. Facebook http://www.facebook.com/about/privacy Twitter http://twitter.com/privacy Google+ http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

8. Geolokalizačné služby

V rámci niektorých našich (mobilných) aplikácii ponúkame využívania lokalizačných služieb, ako napríklad Google Maps a Bing Maps. Ak používate tieto (mobilné) aplikácie, môžu získavať informácie o vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS zaslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť na jej zistenie použité. Vo všeobecnosti si lokalizačné služby môžete aktivovať alebo deaktivovať vo Vašom zariadení alebo nastavení prehliadača.

9. Technológie opätovného nasmerovania

Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie používajú technológie presmerovania. To nám umožňuje zobraziť našim návštevníkom, ktorí už niekedy prejavili záujem o náš obchod a výrobky, naše reklamy na partnerských stránkach. Veríme, že zobrazovanie personalizovaného reklamného obsahu vychádzajúce zo záujmu zákazníkov je pre nich príťažlivejšie, než reklama bez osobného prepojenia. Spolupracujeme tiež s inými spoločnosťami, ktoré využívajú túto technológiu za účelom poskytovania reklamy v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zbierať informácie o návštevách na našej webovej stránke alebo v (mobilných) aplikáciách a tiež o Vašej interakcii s našou komunikáciou vrátane reklamy. Technológie opätovného nasmerovania analyzujú Vaše cookies a zobrazujú Vám reklamu vychádzajúcu z Vášho predchádzajúceho správania sa pri surfovaní na internete. Ďalšie informácie o cookies nájdete v sekcii 2 vyššie.

10. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo našej stratégie ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

J & T REAL ESTATE, a.s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: info@jtre.sk
tel.: +421 2 5941 8200

Chcem dostávať novinky

Nechajte nám svoj e-mail a  najnovšie informácie o bývaní v Ovocných sadoch Trnávka vám zašleme ako prvým: